Relationship of Earth and Moon

भूगोलाचे सर पृथ्वी परिक्रमेबद्दल माहिती देत
असतात.
.
.
सर – बंडू, सांग पाहू पृथ्वी आणि चंद्रामध्ये काय
संबंध आहे ?
.
.
बंडू – सर, भावा-बहिणीचा…
.
.
सर – काय ?
.
.
.
बंडू – हो सर, कारण आपण
पृथ्वीला माता आणि चंद्राला मामा म्हणतो…

Leave a Reply