कंजूस लव्हर्स ची लव्ह स्टोरी

कंजूस लव्हर्स ची लव्ह स्टोरी

कंजूस मुलगा आणि मुलगी प्रेमात पडतात….

त्यांना भेटायचं असतं….

मुलगी :
पप्पा झोपल्यानंतर मी बाल्कनी मधून एक नाणं(कॉईन) खाली टाकते,
आवाज ऐकल्यानंतर तू वर ये…

मुलगी नाणं खाली फेकते…..
पण
मुलगा एक तासानंतर तिच्या रूम मध्ये पोहचतो…

मुलगी :
एवढा उशीर का केलास???

मुलगा :
मी ते नाणं शोधत होतो….
पण सापडलच नाही….

मुलगी :
अरे मूर्खा….
सापडणार कसं???
मी दोरा बांधून खाली फेकलं होतं….
मी घेतलं ते ओढून….

Leave a Reply