अश्या रितीने ते इटलीला जातात

अश्या रितीने ते इटलीला जातात…
आणि
सगळी प्रजा सुखाने नांदू लागते…

happy-the-end

Leave a Reply